Agora czy Hyde Park - Łucja Kapralska, Bożena Pactwa

Agora czy Hyde Park - Łucja Kapralska, Bożena Pactwa
Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych " czy jest platformą do artykulacji ich interesów oraz mobilizacji grupy, czy też miejscem, gdzie bez ingerencji cenzury można prezentować różnorodne treści (jakie"), które niekonieczne znalazłyby miejsce w mediach tradycyjnych" ["] Dla niektórych grup mniejszościowych Internet jest jedyną płaszczyzną, w której " z powodu ograniczeń narzucanych przez sytuację polityczną i ekonomiczną " mogą istnieć w sferze publicznej. Takie funkcje, jak ułatwienie komunikacji wewnątrzgrupowej i tym samym integrowanie grupy, prezentacja tradycji i kultury, a tym samym transmisja treści kulturowych, tak już istniejących jak i tworzonych na bieżąco, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości (a niekiedy wręcz jej kreowanie), artykulacja interesów i mobilizacja polityczna, wydają się najważniejszymi korzyściami płynącymi z faktu zaistnienia w Sieci? (Z Wprowadzenia, s. 12 i 23)

AutorŁucja Kapralska, Bożena Pactwa
WydawcaNomos
ISBN9788376880471
OkładkaMiękka
Wymiary15.5x23.5cm
Ilość stron374
Data publikacji2010
Kategorieksiążki , nauki społeczne , socjologia