C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty - Nicolai M. Josuttis

C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty - Nicolai M. Josuttis
<b>>> Możesz kupić komplet w niższej cenie!</b> Biblioteka standardowa C++ to zestaw klas oraz interfejsów znacznie rozszerzających język C++. Nie jest ona jednak łatwa do przyswojenia. W celu pełnego wykorzystania udostępnianych przez nią komponentów oraz skorzystania z jej możliwości, konieczne jest odwołanie się do materiałów zawierających nieco więcej informacji niż tylko listę klas oraz zawartych w nich funkcji. Książka "C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty" dostarcza wyczerpującej dokumentacji każdego z komponentów biblioteki, jak również przystępnych wyjaśnień złożonych zagadnień; prezentuje praktyczne szczegóły programowania, niezbędne do skutecznego zastosowania omawianej biblioteki w praktyce. Znajdziesz w niej również liczne przykłady działającego kodu źródłowego. Książka "C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty" opisuje aktualną wersję biblioteki standardowej C++, w tym jej najnowsze elementy dołączone do pełnego standardu języka ANSI/ISO C++. Opis skoncentrowany jest na standardowej bibliotece wzorców STL (ang. Standard Template Library), kontenerach, iteratorach, obiektach funkcyjnych oraz algorytmach STL. W książce tej znajdziesz również szczegółowy opis kontenerów specjalnych, łańcuchów znakowych, klas numerycznych, zagadnienia lokalizacji programów oraz omówienie biblioteki IOStream. Każdy z komponentów został dokładnie przedstawiony wraz z opisem jego przeznaczenia oraz założeń projektowych, przykładami, czyhającymi pułapkami, jak również definicją udostępnianych przez niego klas oraz funkcji. Omówione w książce zagadnienia to między innymi: <ul> <li> Krótkie wprowadzenie do C++ i biblioteki standardowej <li> Standardowa biblioteka wzorców <li> Kontenery STL <li> Obiekty funkcyjne STL <li> Algorytmy STL <li> Kontenery specjalne: stosy, kolejki, klasa bitset <li> Łańcuchy <li> Kontenery numeryczne <li> Operacje wejścia-wyjścia z wykorzystaniem klas strumieniowych <li> Funkcje służące umiędzynarodowieniu aplikacji <li> Alokatory </ul> "C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty" stanowi wyczerpującą, szczegółową, przystępnie napisaną oraz praktyczną książkę. Tworzy ona materiał referencyjny C++, do którego będziesz stale powracać. <b>Nicolai M. Josuttis</b> jest niezależnym konsultantem technicznym, projektującym oprogramowanie obiektowe dla firm telekomunikacyjnych, transportowych, instytucji finansowych oraz przemysłu. Jest on aktywnym członkiem Komitetu Standaryzującego C++, grupy roboczej opracowującej bibliotekę oraz partnerem w System Bauhaus, niemieckiej grupie zrzeszającej uznanych ekspertów w dziedzinie programowania obiektowego. Nicolai M. Josuttis jest autorem kilku książek dotyczących programowania obiektowego oraz C++.

AutorNicolai M. Josuttis
WydawcaHelion
ISBN8373611444
OkładkaMiękka
WymiaryB5
Ilość stron728
Data publikacji2003
Kategorieksiążki , informatyka , programowanie