C++Builder. Kompendium programisty - Andrzej Daniluk

C++Builder. Kompendium programisty - Andrzej Daniluk
Język C++ od czasu jego zdefiniowania przez Bjarne Stroustrupa był kilkakrotnie uaktualniany w latach 80. i 90. XX wieku. Chociaż C++Builder nie jest dokładnym odzwierciedleniem standardu ANSI języka C++, to obecna jego wersja przygotowana przez firmę Borland jest stabilna i zgodna z oczekiwaniami programistów. Borland C++Builder stanowi połączenie nowoczesnego języka programowania, jakim jest C++, biblioteki komponentów wizualnych VCL/CLX oraz zintegrowanego środowiska programisty IDE. "C++Builder. Kompendium programisty" omawia podstawy programowania w C++ ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oferowanych przez kompilator Borland C++Builder. Poznasz więc nie tylko sam język, ale nauczysz się pisać w nim wydajne i przenośne aplikacje, działające zarówno w środowisku linuksowym, jak i w Windows. Omówione zagadnienia obejmują: <ul> <li> Opis zintegrowanego środowiska programisty C++Buildera <li> Podstawy języka C++ <li> Wczesne oraz późne wiązanie -- wstęp do programowania zorientowanego obiektowo <li> Możliwości C++Buildera w zakresie posługiwania się tablicami różnego typu <li> Zaawansowane operatory rzutowania typów <li> Informacje czasu wykonania <li> Obsługę wyjątków <li> Obsługę plików <li> Łańcuchy ANSI <li> Zmienne o typie modyfikowalnym w czasie wykonywania programu <li> Funkcje FPU i systemowe <li> Elementy wielowątkowości -- wykorzystanie C++ oraz C++Buildera w nowoczesnych, wielowątkowych systemach operacyjnych <li> Liczby pseudolosowe i konwersje wielkości liczbowych <li> Wprowadzenie do grafiki <li> Komponentowy model C++Buildera i biblioteki DLL <li> Biblioteka CLX -- projektowanie aplikacji przenośnych pomiędzy systemami operacyjnymi Windows i Linux </ul>

AutorAndrzej Daniluk
WydawcaHelion
ISBN8373610286
OkładkaMiękka
WymiaryB5
Ilość stron496
Data publikacji2003
Kategorieksiążki , informatyka , programowanie