Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) Tom 3 - Elżbieta Gorloff, Romuald Grzybowski, Andrzej Koł

Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) Tom 3 - Elżbieta Gorloff, Romuald Grzybowski, Andrzej Koł
Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian głównie demogracznych i społeczno-gospodarczych występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy reeksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. W części drugiej zebrano teksty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia tomu jest poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej. Mamy nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą stanowiły inspirację do podjęcia praktyki oraz refleksji naukowej. Prezentowany zbiór adresujemy zwłaszcza do pedagogów, socjologów, polityków społecznych, osób doświadczających trudności w pracy zawodowej polegającej na profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia, jak również studentów nauk humanistycznych.<br/>

AutorElżbieta Gorloff, Romuald Grzybowski, Andrzej Koł
WydawcaImpuls
ISBN9788375875065
OkładkaTwarda
Wymiary16.5x24.5cm
Ilość stron508
Data publikacji2010
Kategorieksiążki , nauki społeczne , historia