Fizjologia roślin Od teorii do nauk stosowanych - Monika Kozłowska

Fizjologia roślin Od teorii do nauk stosowanych - Monika Kozłowska
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił dynamiczny rozwój nauk biologicznych, w tym fizjologii roślin. Postęp w tej dyscyplinie biologii jest związany z rozwojem technik eksperymentalnych na poziomie molekularnym, z metodami nieinwazyjnego badania roślin, a także z wykorzystaniem mutantów o ściśle określonej ekspresji genów lub z blokowaniem wyznaczonego genu. Systematycznie dostarczana jest nowa wiedza na temat funkcjonowania roślin, przebiegających w nich procesów fizjologicznych i mechanizmów regulacji, z uwzględnieniem oddziaływań środowiska. Poza aspektem poznawczym, wiedza ta stanowi także przyrodnicze podstawy nauk stosowanych, tj. szeroko pojętego rolnictwa z produkcją warzyw i owoców, a także roślin zbożowych i pastewnych. Jest też istotna w gospodarowaniu zasobami leśnymi, w pielęgnacji drzewostanów, w kształtowaniu terenów zieleni i ochronie roślin. Osiągnięcia fizjologii roślin będą miały coraz większe znaczenie w rolnictwie ekologicznym, produkcji roślin o najwyższej wartości biologicznej oraz w zrozumieniu mechanizmów adaptacji roślin do zmieniających się warunków środowiska.Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę podstawową z zakresu fizjologii roślin, ale jednocześnie uwzględnia jej powiązania z dyscyplinami w zakresie nauk rolniczych i leśnych, a częściowo także technicznych. Jest dostosowany do realizacji przedmiotu fizjologia roślin, z uwzględnieniem ekofizjologii, fizjologii roślin drzewiastych i fizjologii plonowania. Ponieważ te przedmioty są realizowane w stosunkowo ograniczonym zakresie godzinowym, stąd wiele zagadnień podano w sposób uproszczony, tylko z niezbędnymi danymi. Natomiast niektóre informacje ogólne zostały celowo powtórzone w rozdziałach, celem lepszego zrozumienia opisywanych zjawisk. Każdy rozdział kończy się wykazem literatury źródłowej, natomiast na końcu książki zamieszczono wykaz piśmiennictwa podstawowego.Prezentowany podręcznik jest adresowany w głównej mierze do studentów kierunków przyrodniczych uczelni profilowanych (rolniczych, rolniczo-technicznych, przyrodniczych i innych) oraz wyższych uczelni zawodowych. Książka powstała z myślą przede wszystkim o studentach rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, architektury krajobrazu i biotechnologii. Na tych kierunkach studiów fizjologia roślin stanowi przedmiot kształcenia podstawowego, w którego zakres wchodzi nie tylko ściśle teoretyczna wiedza, ale również powiązania fizjologii roślin z naukami stosowanymi, elementy ekofizjologii, biologiczne podstawy plonowania i oddziaływania procesów fizjologicznych na jakość materiału roślinnego. Ze względu na odniesienia do aktualnych osiągnięć nauk biologicznych, podręcznik może zainteresować również doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania nad roślinami uprawnymi, zagospodarowaniem i kształtowaniem środowiska leśnego ora/ ekosystemów naturalnych. Treści zawarte w książce mogą stanowić uzupełnienie wiedzy z przedmiotów pokrewnych, traktujących o roślinach wyższych, zwłaszcza użytkowych.

AutorMonika Kozłowska
WydawcaPaństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
ISBN9788309010234
OkładkaMiękka
Wymiary17.0x24.0cm
Ilość stron544
Data publikacji2007
Kategorieksiążki , nauki ścisłe , biologia