O nowej interpretacji platońskich dialogów - Szlezak Thomas Alexander

O nowej interpretacji platońskich dialogów - Szlezak Thomas Alexander
Profesor Uniwersytetu w Tbingen, Thomas Alexander Szlezk jest w badaniach nad Platonem jednym z czołowych przedstawicieli tzw. Szkoły Tybigeńskiej, czyli takiej interpretacji Platona, która bierze pod uwagę świadectwa jego nauki niepisanej i z ich pomocą docieka zarówno treści myśli filozoficznej, jak i cech pisarstwa Platona. Książka, będąca zbiorem kilkunastu artykułów, ujmuje syntetycznie jego kontrowersyjne stanowisko i stanowisko całej Szkoły Tybigeńskiej. Przedstawione prace Szlezka dotyczą jedności myśli Platona, najważniejszych aspektów platońskiej teologii oraz obrazu Platona w relacji Arystotelesa.

AutorSzlezak Thomas Alexander
WydawcaDaimonion
ISBN8388524739
OkładkaTwarda
Wymiary15.0x21.0cm
Ilość stron230
Data publikacji2005
Kategorieksiążki , nauki humanistyczne , filozofia