Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - Pańków Włodzimierz, Rok Bolesław, Strumińska-Kutra Marta

Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - Pańków Włodzimierz, Rok Bolesław, Strumińska-Kutra Marta
Książkę otwiera omówienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) w kontekście zmiany organizacyjnej, jaka nastąpiła w trzech koncernach działających na polskim rynku. Czytelnik znajdzie tu obraz SOP w formie dojrzałej, którą z powodzeniem nazwać można dobrą praktyką. Druga analiza osadza badane zjawisko w kontekście lokalnym, ukazuje kształtowanie się tej instytucji w relacji z interesariuszami zewnętrznymi organizacji. Wreszcie opisujemy SOP w zróżnicowanych krajowych kontekstach instytucjonalnych. Najobszerniejsza, czwarta część publikacji zawiera studia przypadków. Dzięki zastosowaniu perspektywy instytucjonalnej udało się kompleksowo przedstawić oblicza odpowiedzialności przedsiębiorstw w różnych sferach rzeczywistości społecznej i zwrócić uwagę na elitarność koncepcji SOP, a także przybliżyć zależność jej kształtu od sposobu funkcjonowania instytucji publicznych, relacje między odpowiedzialnymi i nieodpowiedzialnymi działaniami organizacji a instytucjami z jej otoczenia, takimi jak rynek czy regulacje prawne. Co również istotne, zastosowanie tej perspektywy umożliwiło ujęcie SOP w sposób procesualny, który uwidacznia najistotniejsze czynniki zmian.

AutorPańków Włodzimierz, Rok Bolesław, Strumińska-Kutra Marta
WydawcaScholar
ISBN9788373834637
OkładkaMiękka
Wymiary16.5x23.5cm
Ilość stron352
Data publikacji2011
Kategorieksiążki , nauki społeczne , socjologia