Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą - Agnieszka Żabińska

Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą - Agnieszka Żabińska
Publikacja jest efektem pracy na zajęciach plastycznych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami. Autorka omawia między innymi środki dydaktyczne i techniki plastyczne wykorzystywane na lekcjach plastyki; poprzez sekwencje przedstawia czytelnikowi zadania, jakie stawia się przed uczniem w sposób możliwy przez niego do zaakceptowania i wykonania. Podział na sekwencje daje dziecku możliwość zrozumienia wielu aspektów otaczającego świata, poczynając od tych najbliższych dziecku, po bardziej skomplikowane, a kończąc na najważniejszym, czyli budowaniu i podnoszeniu poczucia własnej wartości dziecka jako autora, motywowaniu do dalszych czynności do poszerzania wiedzy osobie, świecie, relacjach i następstwach zachodzących w przyrodzie.<br/>Publikacja realizuje wszystkie podstawowe cele przewidziane w indywidualnych programach edukacyjnych, jednocześnie stawia przed nauczycielem wysokie wymagania: bardzo dobrej znajomości możliwości psychofizycznych ucznia, ale również ze strony dydaktycznej precyzyjnego przygotowania listy sekwencji, dostosowania do poszczególnych sekwencji technik plastycznych i pomocy dydaktycznych, uwzględnienia podczas realizacji prac plastycznych korelacji międzyprzedmiotowej, ale przede wszystkim sprawienia, by uczeń odczuwał swoje sprawstwo na zajęciach.<br/>Część ostatnia scenariusze przykładowych zajęć zawierają wskazówki, w jaki sposób praktycznie stosować metodę podczas pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.<br/>

AutorAgnieszka Żabińska
WydawcaDifin
ISBN9788376413723
OkładkaMiękka
Wymiary16.0x23.0cm
Ilość stron206
Data publikacji2011
Kategorieksiążki , nauki humanistyczne , psychologia