Skala inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej - Krasowicz - Kupis Grażyna, Wiejak Katarzyna

Skala inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej - Krasowicz - Kupis Grażyna, Wiejak Katarzyna
Wprowadza w teoretyczne podstawy skali, charakteryzuje podtesty skali słownej i skali bezsłownej Przedstawia zasady badania skalą WISC-R, jak również w sposób szczegółowy omawia zasady psychometrycznej i klinicznej interpretacji wyników Omawia zastosowanie kliniczne skal Wechslera w diagnozie trudności w uczeniu się oraz w badaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy i języka, z uszkodzonym słuchem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz w diagnozie neuropsychologicznej, a także w badaniu dzieci specjalnie uzdolnionych Omawia praktyczne aspekty badania skalą WISC-R, wykorzystując obserwacje i badania własne autorek

AutorKrasowicz - Kupis Grażyna, Wiejak Katarzyna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN830114856X
OkładkaMiękka
Wymiary14.2x20.4cm
Ilość stron240
Data publikacji2006
Kategorieksiążki , literatura piękna , proza