Tubylcy Mailu Dzieła tom 12 - Bronisław Malinowski

Tubylcy Mailu Dzieła tom 12 - Bronisław Malinowski
12 tom Dzieł zawiera jedne z najwcześniejszych prac Bronisława Malinowskiego, przede wszystkim pierwszą terenową monografię antropol oga - Tubylców Mailu. W drugiej części tego tomu pomieszczono inne wczesne prace uczonego związane z badaniami terenowymi, a także k ilka tekstów polemicznych oraz przedmów do monografii jego uczniów, badających rejony zachodniego Pacyfiku. W trakcie pierwszej eksp edycji naukowej Bronisława Malinowskiego, właśnie na wyspę Manilu, etnograf testował swe założenia badawcze, uczył się na swoich błę dach, by móc je skorygować później na Wyspach Tobrianda i wypracować model badań terenowych, który w znacznej mierze obowiązuje w an tropologii do dnia dzisiejszego.

AutorBronisław Malinowski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN8301140941
OkładkaTwarda
Wymiary15.0x22.0cm
Ilość stron539
Data publikacji2003
Kategorieksiążki , nauki humanistyczne , filozofia